Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Najava događaja

Održan novi skup o Specifičnim planovima implementacije u sektoru upravljanja otpada


Dana 9. jula 2019. godine u Privrednoj komori Srbije održan je novi skup o Specifičnim planovima implementacije u sektoru upravljanja otpada kome su prisustvovali i članovi kompanije "Božić i sinovi". 

Na skupu se pričalo o Okvirnoj direktivi o otpadu, Direktivi o ambalaži i ambalažnom otpadu, Direktivi o baterijama i akumulatorima i Direktivi o električnom i elektronskom otpadu.

U Evropskoj Uniji je došao paket cirkularne ekonomije. Reciklaža u Evropskoj Uniji komunalnog otpada se podigla sa 50% na 60% do 2030 godine. Do 2035. godine sve žemlje članice Evropske Unije moraju da odlažu na deponiju do 10% komunalnog otpada.

Gradjani će u domaćinstvima sakupljati staklo i papir, potom odnositi na mesta gde su lokalne samouprave postavile kontejnere za tu vrstu otpada. A  takodje, razvrstavaće metal i plastiku u drugu kantu. Ostalo sakupljanje otpada organizovaće svaka lokalna samouprava posebno u smislu da li će se razdvajati po kantama u domaćinstvima, da li će se kompostirati i sl.

Naša zemlja mora da organizuje i poveća odvojeno sakupljanje.

Kad je reč o baterijama i akumulatora porast je broja preduzeca koja prijavljuju da ih stavljaju na trziste. Zadovoljavajuci je tretman startera, ali je problem sa sakupljanjem i tretmanom/izvozom prenosivih baterija.

Kada je reč o električnom i elektronskom otpadu broj preduzeća koji prijavljuje stavljanje proizvoda na tržiste raste. I dalje će glavni fokus biti izveštavanje. Zbog toga je neophodno bolje sakupljanje podataka, kvalitet  mora da bude zadovoljavajući zbog cirkularne ekonomije. Glavne promene se odnose na registraciju uvoznika i proizvodjača i njihovo izveštavanja potom dobijanje kvalitetnih podataka. Izveštavanje da bude u tonama a ne u kg, da kompanije znaju da razvrstavaju proizvode po vrstama kako bi se komisiji podneli kvalitetni izvestaji.
 
Proizvodjači opasnog otpada moraju čuvati podatke, tako da treba da se formira elektronski registar za izveštavanje.

Tranzicioni period za Republiku Srbiju je produžen do 2039. godine s obzirom na to da se kasni sa organizovanjem razvrstavanja otpada.

________________________________________________________________________

Završnica biciklističkog ekološkog karavana kreće iz BIS Reciklažnog centra

Završetak biciklističkog ekološkog karavana "Oplaneti se! Recikliraj!", upotpuniće poslednja stanica u BIS reciklažnom centru, neposredno pred dolazak u Beograd. Učesnici biciklističkog karavana iskoristiće priliku da daju praktičan doprinos i ostave na reciklažu elelktronski otpad prikupljen u nizu gradova kroz koji je karavan prošao.

 


Zeleni punkt u galeriji Elektrika

Zeleni punkt za odlaganje e otpada, biće postavljen do daljnjeg u galeriji Elektrika, ulici Radomira Putnika 7 u Pančevu. Svi zainteresovani građani Pančeva i okoline mogu iskoristiti priliku i predati svoj elektronski otpad, koji će dalje biti prevežen na reciklažu u BIS reciklažni centar.

 

Aukcija nakita od elektronskog otpada

Nakon održane kreativne radionice pravljenja nakita od elektronskog otpada, unikatni nakit će se naći na Limundovoj aukciji tokom juna meseca. Nakit će moći da kupe pojedinci kao i kompanije, a prikupljen novac će ići organizaciji ARTifACT za realizaciju njihovog projekta "Ko se boji buntovnika još".

        

 

 

Akcija "RECIKLATON"

 

Nastavljajući uspešni ciklus akcija, koji je u 2009. godini nosio ime GREEN MILE i održao se u šest gradova Srbije pod temom "Lets clean up Serbia", Think Big Team u saradnji sa BIS Reciklažnim centrom, organizuje u 2010. novi ciklus akcija pod okriljem projekta RECYCLETON.

RECYCLETON, će se održati u više gradova Srbije sa temom za 2010 - reciklaža elektronskog otpada. Akcija obuhvataa postavljanje tzv. Zelenog punkta gde će građani moći da odlože svoj elektronski i električni otpad na reciklažu. Počevši od Leskovca 18. aprila, akcije se nastavljaju na sledeći način hronološki:

 
Maj: Niš 22.maj i Loznica 30.maj

Jun: 27.jun Novi Sad

Avgust: Subotica


Septembar: BeogradAkcija u Beogradu će pored akcije koju će sadrzati ostali gradovi (sakupljanje EE otpada) imati i dvodnevnu konferenciju, kojoj će prethoditi edukovanje volontera o elektronskom otpadu,reciklaži i generalnim ekološkim pitanjima sa kojima se Srbija suočava i načinima na koji bi se ekološki problemi mogli prevazići ili umanjiti.

BIS Reciklažni centar i Thing Big Team pozivaju sve građane da se priključe akciji "Recycleton" i da odlože svoj EE otpad na reciklažu.