Reciklaža elektronskog i električnog otpada

AKTUELNO


 


U okviru kompanije Božić i sinovi, juna 2006. godine osnovan je BiS Reciklažni centar, bazirajući se na iskustvima evropskih reciklažnih centara.

BiS Reciklažni centar sertifikovan je i priznat od nadležnih institucija u Srbiji za reciklažu elektronskog i električnog otpada, i pruža  kompletne usluge kompanijama, organizacijama i fizičkim licima koji žele da na pravilan način odlože rashodovanu elektronsku i električnu opremu i fluorescentne cevi i sijalice.

 

 

 

::prijavite se za newsletter::